KSKlillesort
 
KSK Historie
 
01234567890123456789012345678901234567890123456789 01234567890123456789012345678901234567890123456789 01234567890123456789012345678901234567890123456789 01234567890123456789012345678901234567890123456789

Kalundborg Sportsdykkerklub blev stiftet i 1976 og har i skrivende stund 65 medlemmer i alderen 10-65 år.

Medlemmerne er alle rare mennesker, som har en eller flere facetter af dykning som deres interesse - og dykning er mange forskellige ting, som du kan læse om på vores sider.

Vi deler medlemmerne op i seniorer, som er aldersgruppen 18-99 år - og juniorer som er 10-18 år. Det koster kr. 1.300/år for seniorer at være medlem - det halve for juniorer. Vi har desuden familierabat, hvor dyreste medlem betaler fuld pris - resten af familien halv pris.

  
                                                                     Logo DSF

I medlemskabet er inkluderet medlemskab af Dansk Sportsdykkerforbund. Her modtager du medlemskort, bladet "Sportsdykkeren" 4 gange om året, samt er dækket af en ulykkeforsikring (dykkeraktiviteter).

Desuden har du som medlem fri adgang til alt klubbens velholdte og sikre grej, som bl.a. omfatter 2 RIB (den ene med sidescansonar), luftpåfyldning af forskellig art mm. Du kan dermed dykke sikkert året rundt, uden at skulle betale mere end dit kontingent til klubben - dog egenbetaling til visse ture (f.eks. udland), overnatning m.v..

I vinterhalvåret er der desuden adgang til Kalundborg Svømmehal:

Tirsdag:
17-18 springbassin: Fri træning (inklusiv eventuelt afprøvning af udstyr)
18-19 springbassin: Undervandsrugby
17.45-18.15: 1 langbaner til træning i fridykning eller motionssvømning

Torsdag:
17-18 springbassin: Juniortræning
18-19 springbassin: Undervandsrugby

 
  Vi har vores klubhus på Slagelsevej 36. Hér har du som medlem altid mulighed for at komme (fylde flasker etc), men hver torsdag har vi klubaften fra ca 20-? Her mødes medlemmerne til hygge, planlægning af aktiviteter etc.. Vi har desuden "fællesspisning", foredrag, som du kan se i vores kalender. Vi tilstræber, at have et aktivt klubliv - også over vandet.
Der er også faste traditioner, som bl.a. indbefatter "katten af tønden" i havnen, klubåbning (snorkler efter øl og vand) i maj måned, fester etc.  TIX 7008 resize
 

Du kan læse mere om alle aktiviteter - inklusiv de uddannelser indenfor dykning, som vi tilbyder på disse sider. Håber du finder det, som du skal bruge - ellers er du også velkommen til at kontakte os. Du er også velkommen i vores klub til en klubaften - det er alle flinke mennesker, som du kan søge information hos, og så kan du se vores hyggelige lokaler og vores materiel/grej.

God læselyst

David Bendixen
Formand Kalundborg Sportsdykkerklub