Materiel

Materieludvalget er ansvarlige for at sørge for at vores udstyr i klubben er vedligeholdt, så det altid er klar til brug.