Sikkerhed - er ekstremt vigtigt i forbindelse med dykning.

Sikkerhed medvirker blandt andet til at sikre at klubbens og klubmedlemmernes flasker er passende vedligeholdt så de kan anvendes i klubben og må fyldes på vores kompressor.
Årets flaskefarve er violet - er der ikke violet tape på toppen af flasken må den ikke fyldes på klubbens kompressor!

Ved sikkerheds spørgsmål, kontakt sikkerhedsformand Jens Jensen tlf. 30204252 eller mail jejn@ka-net.dk

I Kalundborg Sportsdykkerklub følger vi Dansk Sportsdykker Forbunds retningslinier, se Link eller læs herunder.

Sikkerhedsregler for Dansk Sportsdykker Forbund

Sikkerhedsreglerne består af 2 dele.
Del 1 er sikkerhedsreglerne og del 2 er vejledningen til sikkerhedsreglerne.
Teknisk udvalg har udarbejdet 2 forskellige vejledninger.
En til snorkeldykker og en til apparatdykker.

Sikkerhedsreglerne finder du her.

A. Dykkeren

A.1. Planlæg dine dyk efter din uddannelse og erfaring
A.2. Dyk kun hvis du er fysisk og psykisk klar
A.3. Vedligehold og udbyg dine dykkerfærdigheder
A.4. Før logbog

B. Udstyr

B.1. Dyk med komplet dykkerudstyr
B.2. Dyk med fuldt funktionsdueligt udstyr
B.3. Kend dit og din makkers udstyr

C. Organisation

C.1. Organiser din dykning
C.2. Organiser dit overfladeberedskab
C.3. Afmærk dykkerområdet med dykkerflag
C.4. Brug dykkerleder
C.5. Brug makkerprincippet
C.6. Brug dekompressionstabel

Sikkerhedsreglerne er vejledende for Dansk Sportsdykker Forbunds medlemmer, og de skal vedtages af repræsentantskabet (jf. DSF’s vedtægter §40.
Teknisk udvalg udarbejder vejledende bemærkninger til sikkerhedsreglerne.

Sikkerhedsregler og vejledningen for apparatdykker - link.
Sikkerhedsregler og vejledningen for snorkeldykker - link.

Søsportens sikkerhedsråd i forbindelse med fritidsdykning - link.
Flowskema ved dykkersyge - link.
Den dykkersyges vej til trykkammeret - link.

Link til Hyberbar, som arbejder sammen med Dansk Sportsdykker Forbund og Søsportens Sikkerheds råd - link.

Hyperbar.dk er en interessegruppe for Hyperbar Medicin & Dykning. Vi er en privat gruppe af dykker, læger samt andre med interesse for hyperbar medicin og dykning.
Vores vision er at blive DK's største side med viden & info om, dykkerstatistik, hændelsesforløb med dykker uheld, tæt på hændelser samt hyperbar viden såsom forskning, HBO behandlinger.

Forsikring - link.

Kollektive forsikringer

De kollektive forsikringer i Dansk Sports Dykkerforbund, dækker klubber og medlemmer uanset alder. Forsikringerne dækker kun ved dykkerulykker inkl. pool aktiviteter.

Redning og eftersøgning i hele verden uden for Danmark

  • Forsikringen dækker redning, eftersøgning, ophentning, transport og kammerbehandling (150.000 DKK pr. dykker)

Transport til behandlingssted og hjemtransport i hele verden uden for Danmark

  • Forsikringen dækker transport til behandlingssted og hjemtransport (150.000 DKK pr. dykker)

Dødsfaldsdækning ved dykkerulykke

  • Dødsfaldsdækning som følge af en dykkerulykke:

Voksne +18år: DKK 200.000

Børn op til 18 år: DKK 50.000

Tandskadedækning / Sportsaktiviteter

  • Forsikringen dækker tandskader i forbindelse med udøvelse af sportsaktiviteter under sportsdykning (100.000 DKK pr. dykker)

Psykologisk krisehjælp

  • Dækker alle dykkere der har været udsat for en ulykke eller ”tæt på”
  • En ulykke eller voldsom skade
  • Alvorligt ildebefindende
  • Overfald/overgreb
  • Trafikulykke (transport til og fra idrætsaktiviteter arrangeret af foreningen)
  • Dødsfald – under udførelse af aktivitet

Hvis der opstår behov for psykologisk krisehjælp, kontaktes Tryg Alarm, som har åbent døgnet rundt på telefon +45 70 26 06 70.

Ved henvendelse oplyses:
– Eget navn og adresse
– Navn og adresse på din forening, forbund eller lignende
– Navn på kontaktperson i foreningen
– Policenr. 653-603.328 (den fælles, kollektive arbejdsskadeforsikring

Link til diverse forsikringer via Dansk Sportsdykker Forbund. Blandt andet dykker og familieforsikring og bådeforsikring - link.